Jurnalistik

Jurnalistik MTsN 33 Jakarta

Minggu, 28 Juli 2013

Calon Kandidat Ketua OSIS

Berakhirnya kepengurusan OSIS tahun pelajaran 2012/2013, menandakan dimulainya pemilihan ketua OSIS untuk pelajaran baru.

1 komentar: